Díj

!!!Gábor Dénes Kerekasztal

A Gábor Dénes Kerekasztal a Gábor Dénes-díjasokból szervezett beszélgető- és vita klub. Célja megvitatni társadalmi, gazdasági életünk olyan fontos kérdéseit, amelyek szélesebb körű társadalmi nyilvánosságot igényelnek, s amelyek megoldásában jótékonyan működhetnek együtt a reál értelmiség képviselői másokkal.

A beszélgetések egyrészt interneten keresztül, másrészt kiscsoportos beszélgetéseken, harmadrészt szélesebb körű konferenciákon folyhatnak. A beszélgetések nyilvánosak, esetenként felkért résztvevőkkel. Az eredmények publikálásra kerülhetnek, megfogalmazódhatnak ajánlásként, elhangozhatnak proklamációként, egy-egy konkrét probléma esetében elhangozhatnak állásfoglalásként, az elért eredmények jellegétől, fontosságától, konkrétságától függően.

A jelen honlap a felvetendő témákról, alkalmazott módszerekről nyit vitát. Egyes nagyhorderejű vagy éppen kicsiny-praktikus területekre, a tagság igénye esetén, külön fórumok nyílnak. Eredményességünk attól függ, hogy tagjaink mennyi szellemi erőfeszítést képesek és hajlandóak a témák kidolgozására áldozni.

Lehetséges témák (lehetséges példák):

  1. Magyarország kulcs erőforrásainak átgondolása (pl. víz, energia, mezőgazdaság, intellektuális tőke, tranzit szerep stb.)
  2. Az eredményes Magyarországi élet akadályai (pl. jogászkodás, bürokrácia, korrupció, következménynélküliség, műveletlenség, elektronikus média stb.)
  3. Az ország műveltségi, oktatási, nevelési helyzete (erről külön Fórum indul)
  4. Az információs társadalom Magyarországon (erről külön Fórum indul)
  5. A Grafittik kérdése
  6. Javaslatok a korrupció csökkentésére
  7. Javaslatok az ORTT szerepére
  8. Megoldási javaslatok Budapest közlekedésének megoldására
Feliratkozás a legutóbbi változások RSS listájára Az oldal DokuWiki motorra épül Üzenet az adminisztrátornak